cabecera

Divendres 3 de Juny

09.00-10.30 AUDITORI / SALA PRAT DE LA RIBA

Taula rodona:
Casos Clínics dels Residents 

Moderadors:  
Dr. Lluís Recasens. Hospital del Mar, Barcelona
Dra. Esther Sanz. Hospital Joan XXIII, Tarragona
Dr. Jorge López- Ayerbe. Hospital  Germans Trias i Pujol, Badalona


SALA 1 / SALA NICOLAU D’OLWER

COMUNICACIONS ORALS – BÀSICA
Moderadors:  
David García-Dorado. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Carolina Galvez. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona  
 • O-061. EL TRACTAMENT AMB CÈL·LULES MESENQUIMALS DERIVADES DEL TEIXIT ADIPÓS AUGMENTA LA DENSITAT VASCULAR I PERFUSIÓ  MIOCÀRDICA EN UN MODEL PORCÍ D’INFART AGUT DE MIOCARDI
  Bobi, Joaquim (1); Solanes, Núria (1); Fernández-Friera, Leticia (2); Fernández-Jiménez, Rodrigo (2); García-Álvarez, Ana (1); Sabaté, Manel (1); Roura, Santiago (3); Ibañez, Borja (2); Rigol, Montserrat (1). (1) Hospital Clínic - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer; (2) Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III; (3) Fundació Institut d´Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
 • O-062. UN EMPELT MIOCARDÍAC ENRIQUIT AMB CÈL·LULES GENERAT PER ENGINYERIA TISSULAR LIMITA LA MIDA D’INFART I MILLORA LA FUNCIÓ CARDÍACA: ESTUDI PRE-CLÍNIC EN MODEL PORCÍ D’INFART DE MIOCARDI
  Perea-Gil, Isaac (1); Prat-Vidal, Cristina (1); Gálvez-Montón, Carolina (1); Roura, Santiago (1); Llucià-Valldeperas, Aida (1); Soler-Botija, Carolina (1); Díaz-Güemes, Idoia (2); Sánchez-Margallo, Francisco M (2); Bayés-Genís, Antoni (3). (1) Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); (2) Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón ; (3) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP).
 • O-063. LA RESPOSTA AL TICAGRELOR NO ES VEU AFECTADA PER L'HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA GENERADA IN VITRO, EN PACIENTS AMB UN INFART AGUT DE MIOCARDI
  Marcano, Ana Lucrecia; Buera, Irene; Sánchez Salado, José Carlos; Ferreiro, José Luis; Ariza, Albert; Lorente, Victoria; Alcoberro, Lidia; Gómez Hospital, Joan Antoni; Cequier, Àngel. Hospital Universitari de Bellvitge
 • O-064. EL VOLUM PLAQUETARI MIG ESTÀ ASSOCIAT AMB UNA POBRE RESPOSTA AL CLOPIDOGREL EN PACIENTS AMB UNA SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA, SENSE AFECTAR L'EFICÀCIA DE PRASUGREL O TICAGRELOR
  Marcano, Ana Lucrecia (1); Garay, Alberto (1); León, Valentina (1); Tello, Antonio (2); De La Hera, Jesús María (3); Gómez Hospital, Joan Antoni (1); Cequier, Àngel (1); Roldán, Inmaculada (4); Ferreiro, José Luis (1). (1) Hospital Universitari de Bellvitge; (2) Hospital Viren de la Arrixaca; (3) Hospital Universitario Central de Asturias; (4) Hospital Universitario La Paz.
 • O-065. LA TERÀPIA AMB CÈL·LULES MESENQUIMALS DERIVADES DEL TEIXIT ADIPÓS HETERÒLOGUES POTENCIA EL FENOTIP ANTIINFLAMATORI DELS MACRÒFAGS EN UN MODEL PORCÍ D’INFART AGUT DE MIOCARDI
  Bobi, Joaquim (1); Solanes, Núria (1); Fernández-Jiménez, Rodrigo (2); Galán-Arriola, Carlos (2); Rigol, Elisabet (3); García-Álvarez, Ana (1); Ibañez, Borja (2); Roura, Santiago (4); Rigol, Montserrat (1). (1) Hospital Clínic - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer; (2) Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III; (3) Hospital Clínic ; (4) Fundació Institut d´Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
 • O-066. UN NOU SISTEMA DE BIOIMPEDÀNCIA TELEMÈTRICA PERMET AVALUAR L’EVOLUCIÓ DE LA CICATRIU POST-INFART EN UN MODEL PORCÍ D’ENGINYERIA TISSULAR CARDÍACA.
  Gálvez-Montón, Carolina (1); Bragós, Ramón (2); Soler-Botija, Carolina (1); Díaz-Güemes, Idoia (3); Prat-Vidal, Cristina (1); Crisóstomo, Verónica (3); Sanchez-Margallo, Francisco M (3); Roura, Santiago (1); Bayes-Genis, Antoni (4). (1) Fundació Institut Germans Trias i Pujol; (2) Universitat Politènica de Catalunya; (3) Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón; (4) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
 • O-067. ADMINISTRACIÓ AL·LOGÈNICA DE CÈLULES PLURIPOTENTS INDUÏDES AMB TRES ABORDATGES DIFERENTS D’ENGINYERIA TISSULAR CARDÍACA EN EL MODEL PORCÍ D’INFART DE MIOCARDI
  Gálvez-Montón, Carolina (1); Soler-Botija, Carolina (1); Martí, Mercè (2); Iglesias-García, Olalla (2); Prat-Vidal, Cristina (1); Roura, Santiago (1); Raya, Ángel (2); Bayes-Genis, Antoni (3). (1) Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol; (2) Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona; (3) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

SALA 2 / SALA PERE I JOAN COROMINES
COMUNICACIONS ORALS – IMATGE
Moderadors:  
Francesc Carreras. Hospital Sant Pau, Barcelona
Ramón de Castro. Hospital Joan XXIII, Tarragona

 • O-068. VALOR DE LA 18F-FDG PET/TC-ANGIOGRAFIA EN EL DIAGNÒSTIC D'ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN PACIENTS AMB CARDIOPATIA CONGÈNITA
  Pizzi, Maria Nazarena; Dos Subirà, Laura; Fernández Hidalgo, Nuria; Roque, Albert; Cuèllar Calàbria, Hug; Pijuan  Domènech, Antonia; González Alujas, María Teresa; Tornos, Pilar; Aguadé  Bruix, Santiago. Hospital Univeristario Vall d´Hebron
 • O-069. DIFERENTS PATRONS DE REMODELAT AURICULAR SEGONS LA MALALTIA CARDIOLÒGICA SUBJACENT I LES IMPLICACIONS EN LES MESURES DE L’AURICULA ESQUERRA.
  Vilalta Del Olmo, Victoria; Gual Capllonch, Francisco; Teis Soley, Albert; Ferrer Sistach, Elena; Juncà Puig, Gladys; Vallejo Camazon, Nuria; Lopez Ayerbe, Jorge; Bayés-Genís, Antoni. Hospital Germans Trias i Pujol
 • O-070. UTILITAT AL DIAGNÒSTIC I MANEIG DE L'ENDOCARDITIS DEL 18 FDG PET-TAC EN UN HOSPITAL TERCIARI
  El Ouaddi, Nabil; Vallejo, Nuria; Nuñez Aragon, Raquel; Mateu, Lourdes; Berastegui, Elisabet; Junca, Gladys; Gual, Francisco; Pedro Botet, Lluisa; Bayes Genis, Antoni. Hospital Germans Trias  Pujol
 • O-071. L’ECOCARDIOGRAFIA-DOPPLER EN L'ESTENOSI AÒRTICA SEVERA: AVALUACIÓ DE LA HIPERTENSIÓ PULMONAR, AMB I SENSE INSUFICIÈNCIA TRICUSPÍDICA, EN RELACIÓ A MORBIMORTALITAT A CURT I MIG TERMINI.  
  Garcia-Ribas, Cora (1); Cladellas, Mercè (1); Ble, Mireia (1); Gómez, Miquel (1); Siesto, Àngels (2); Sobre, Cristina (2); Poveda, Paula (3); Mas, Aleksandra (1); Martí, Julio (1). (1) Hospital del Mar; (2) Hospital de Sant Pau; (3) Hospital del Mar.
 • O-072. DIAGNÒSTIC FINAL DELS PACIENTS AMB DOLOR TORÀCIC, CANVIS ELECTROCARDIOGRÀFICS, ELEVACIÓ DE TROPONINES I ARTÈRIES CORONÀRIES SENSE LESIONS: RESULTATS DE RM CARDIOVASCULAR EN LA NOSTRA POBLACIÓ.
  Juncà Puig, Gladys; Teis Soley, Albert; Arce Gil, Javier; Armario Bel, David; Gual  Capllonch, Francisco; Ferrer Sistach, Elena; Vallejo Camazon, Nuria; López Ayerbe, Jorge; Bayés-Genís, Antoni. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • O-073. DADES PRELIMINARS DE L'ESTUDI SPICA: IDENTIFICACIÓ I PRONÒSTIC DE LA MALALTIA CORONÀRIA A LA POBLACIÓ GENERAL ASIMPTOMÀTICA
  Viladés, David (1); Leta, Ruben (1); Roman, Irene (2); Elosúa, Roberto (2); Rebull, Jordi (3); Mundet, Xavier (4); Marrugat, Jaume (2); Carreras, Francesc (1). (1) Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (2) IMIM – Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques; (3) Clínica Creu Blanca; (4) Àrea Docència Formació i Recerca  Àmbit d'Atenció Primària Barcelona-Ciutat.
 • O-074. IMPRESSIÓ TRIDIMENSIONAL D'UN MODEL CARDÍAC DE REEMPLAÇAMENT VALVULAR AÒRTIC TRANSCATÈTER.
  Hernández Enríquez, Marco (1); Brugaletta, Salvatore (1); Andreu, David (1); Macià Muñoz, Glòria (2); Castrejón Subirá, Mariona (2); Fernández Suelves, Silvia (2); Hernández Obiols, Mar (2); Camara, Oscar (2); Sabaté, Manel (1). (1) Hospital Clínic de Barcelona; (2) Universitat Pompeu Fabra.
 • O-075. CATEGORITZACIÓ DEL GRAU D’ASINCRONIA DEL VENTRICLE ESQUERRE AMB GATED-SPECT I ANÀLISI DE FASE.
  Aguadè Bruix, Santiago; Romero Farina, Guillermo; Pizzi, María Nazarena; Salcedo, María Teresa; Milà, Laia; Andres, Mireia; Pérez  Rodón, Jordi. Hospital Universitario Vall d'Hebron
 • O-077. DETECCIÓ ISOTÒPICA DE L’AMILOÏDOSI CARDÍACA DE CADENES LLEUGERES AMB 18F-FLORBETAPIR I DE DIPOSIT DE TRANSTIRRETINA AMB 99MTC-DERIVATS FOSFONATS.
  Pizzi, Maria Nazarena; Lorenzo Bosquet, Carles; Salcedo, María Teresa; Milà, Laia; Andres Villareal, Mireia; Romero Farina, Guillermo; Aguadé Bruix, Santiago. Hospital Universtario Vall d´Hebron
10.30-11.00 Visita pòsters
Café
10.30-12.00 SALA PUIG I CADAFALCH
Renovació parcial de la Junta Directiva - Votacions
11.00-12.30 AUDITORI / SALA PRAT DE LA RIBA

Cardioactualitat 2015  

Moderadors:
Dr. Antoni Serra. Hospital Sant Pau, Barcelona
Dra. Marta Sitges. Hospital Clínic, Barcelona

Ponents:
 • Arítmies
  Dr. Oscar Alcalde. Hospital del Mar, Barcelona  
 • Hemodinàmica
  Dr. Bruno García del Blanco. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
 • Cardiopatia Isquèmica i Crítics Cardiovasculars
  Dra. Rosa-Maria Lidón. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
 • Insuficiència Cardíaca
  Dr. Nicolás Manito. Hospital Bellvitge, L’Hospitalet de LLobregat
 • Factors de risc
  Dr. Xavier Garcia-Moll. Hospital Sant Pau, Barcelona
12.30-13.15 AUDITORI / SALA PRAT DE LA RIBA

Assemblea de la SCC
Lliurament de premis i beques

SALA 2 / SALA PERE I JOAN COROMINES
 • Taller teòric pràctic per Infermeria. RCP
  Dr. Pablo Loma-Osorio. Hospital Josep Trueta, Girona
13.15-13.45 AUDITORI / SALA PRAT DE LA RIBA

Resum de beques atorgades l’any 2015

Moderador:
José F. Rodríguez Palomares, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Ponents:
 • Beca Societat SCC
  Dra. Carolina Soler Botija. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
 • Beca Medtronic
  Dr. Jaime Hernández Ojeda. Hospital Clínic, Barcelona
 • Beca Philips
  Dr. Josep M. Alegret. Hospital Sant Joan de Reus, Reus
 • Beca Roche
  Dr José Tomás Ortiz Pérez . Hospital Clínic, Barcelona
 • Beca Ferrer
  Dra. Oona Meroño Dueñas. Hospital del Mar, Barcelona
13.45-14.30 AUDITORI / SALA PRAT DE LA RIBA

Conferència "Joan Codina Altés"
 • Les meves reflexions sobre Cardiologia
  Dr. Carlos Macaya Miguel. Hospital Clínico San Carlos, Madrid
14.30 Clausura Congrés